top of page

Egen träning

Open pole och Open aerial

OP/OA

OP står för Open pole

OA står för Open aerial

Open pole / Open aerial är ett träningstillfälle där du som elever eller du som gått en kurs på någon annan studio kan komma och träna i vår studio på egen hand. Det finns alltid en instruktör tillgänglig om det skulle finnas frågor eller funderingar men tanken är att man ska kunna träna i lugna och ro på de sakerna man lärt sig på lektionstid. 

Dessa tillfällen har speciella utsatta tider. Tiderna varierar från period till period, ibland tillochmed från vecka till vecka så se till att alltid kolla schemat innan du kommer till oss på OP eller OA. Under dessa träningstillfällen tränar du som sagt själv på vad du lärt dig på klasstid.

Du kan antingen köpa ett klippkort till rabatterat pris eller köpa för varje gång du kommer till ett lite dyrare pris.

innan du kommer på OP eller OA, läs igenom förhållningsreglerna noga under OP & OA regler

bottom of page