top of page

CoVid-19. 

Aktuell information

Eftersom det pågår en pandemi i samhället har vi valt att införa en hel del restriktioner som gäller alla som tränar hos oss. Dessa restriktioner är de som är aktuella just nu, och kan komma att ändras i framtiden. Alla åtgärder vi väljer att införa är för vad vi tror är allas bästa, för att vi ska kunna fortsätta träna, men så säkert som möjligt och inte utsätta oss för smitta. 

Följande gäller:

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymptom, eller om du bor med någon som har det!

Kom gärna ombytta till era klasser och försök att inte använda omklädningsrummen. Kom gärna inte för tidigt till din klass, för att undvika trängsel utanför salen. Insläpp sker 5 minuter innan er klass startar. Och senast 10 minuter efter klassens slut behöver salen vara helt tömd, för att ge plats till nästa grupp att komma in och göra sig redo. Tvätta/sprita händerna noga innan du kommer in i salen, handsprit finns utplacerat lite överallt i lokalen. Utpassering sker genom dörren till trapphuset, för att undvika möten i inpasseringsdörren. 

Inled din träning med att hämta en flaska med ytdesinfektion samt några trasor, och behåll vid era platser under hela klassen. Så ni slipper trängas vid "sprithyllan" när ni behöver fylla på. Sprita av stången med en ren trasa både i början under och efter klassen. Samt sprita av flaskan innan du ställer tillbaka den på sprithyllan. Har du använt annan utrustning, så som foamrollers, stolar, gummiband etc så sprita av även dessa! 

Vi minimerar antalet passningar i de övningar vi utför. Om instruktören skulle passa alla som är på en klass, så kommer ju alla i kontakt med alla i och med dennes beröring. Detta är en situation vi absolut måste undvika! 

Att ta igen en missad klass 
 

För att minimera antalet möten med nya personer varje vecka så har vi tillfälligt tagit bort möjligheten att ta igen missade klasser på andra pole- aerial- och bootyklasser. Detta pga att alla som kommer till studion och tränar, ska kunna känna sig säkra med att det endast är de personer som är inbokade på kursen som är där. Ta igen missade klasser får man istället göra på stretchklassen, som sker i stora salen. Där har vi som absolut störst möjlighet att hålla gott om avstånd till varandra! 

Stretchen går på onsdagar kl 19:30. Meddela i förväg om du vill vara med och ta igen på stretchen hemifrån, via videolänk. 

Det går även bra att ta igen på ett OP- eller OA- tillfälle. 

Att vara med via länk

Du har alltid möjlighet att vara med på stretchklassen via videolänk. Vi bockar då av din närvaro som vanligt och livesänder klassen så du kan vara med hemifrån. Det kräver dock lite förberedelser, så vi är tacksamma om du meddelar så snart du vet att du vill vara med via länk. 

All träning hos oss sker enligt den nya pandemilagen. Men vi vill inte "bara göra saker lagligt", utan vi vill ju såklart att alla ska kunna komma hit och träna på ett så säkert sätt som möjligt! Har du ytterligare tips på vad vi kan vidta för åtgärder för att göra träningssituationen bättre, eller kritik på hur någonting sköts? Har du av någon anledning känt osäkerhet kring träning hos oss och smittspridning? Hör av dig! Om din info kommer oss till kännedom så har vi en möjlighet att åtgärda problemet. 

Vid vidare frågor, kontakta oss: info@adorepole.se 

bottom of page